Dziękujemy za odwiedzenie naszej strony internetowej Ochrona prywatności naszych KLIENTÓW i odwiedzających naszą STRONĘ WWW jest dla nas ważna. W niniejszym regulaminie dotyczącym ochrony danych znajdziesz informacje o tym, jakie dane są gromadzone podczas odwiedzania naszej STRONY INTERNETOWEJ, składania ZAMÓWIEŃ oraz w jaki sposób te dane są przetwarzane i wykorzystywane. Niektóre z nich to dane osobowe (takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail itp.), których gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podlega przepisom prawa.

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług cateringu dietetycznego “dein privater Koch” poprzez Serwis.

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

dein privater Koch, Osnabrücker Straße 1c, 33649, E-mail: contact@deinprivaterkoch.de zwany dalej „osobą odpowiedzialną” i jednocześnie usługodawcą strony internetowej.

Organem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych jest:

dein privater Koch,
Osnabrücker Straße 1c,
33649 Bielefeld
E-Mail: contact@deinprivaterkoch.de

Zapytania dotyczące ochrony danych osobowych prosimy kierować na wyżej wymieniony adres lub adres e-mail.

Gromadzenie i wykorzystanie danych oraz rodzaj i cel ich wykorzystania

Zakres i rodzaj gromadzenia i wykorzystywania danych różnią się w zależności od tego, czy odwiedzasz naszą STRONĘ INTERNETOWĄ tylko w celu uzyskania informacji lub skorzystania z USŁUGI, którą oferujemy.

Informacyjne korzystanie z naszej STRONY INTERNETOWEJ

Podczas uzyskiwania dostępu do naszej strony internetowej automatycznie zapisywane są następujące dane dostępu:

– adres IP komputera składającego wniosek,
– data i godzina dostępu,
– nazwa i adres URL pliku, do którego uzyskano dostęp,
– wynik transmisji i ilość przesłanych danych,
– strona internetowa, z której uzyskano dostęp,
– która przeglądarka internetowa / system operacyjny został użyty do uzyskania dostępu.

Gromadzenie tych danych jest wykorzystywane wyłącznie do celów technicznych i administracyjnych (tj. Do ustanowienia połączenia, zapewnienia komfortowego korzystania z naszej STRONY INTERNETOWEJ, oceny bezpieczeństwa i stabilności systemu). Porównanie z innymi bazami danych lub przekazywanie osobom trzecim, w tym fragmentów, nie ma miejsca.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. f DSGVO. Przekazanie tych danych jest technicznie konieczne, aby wyświetlić stronę internetową. Nasz uzasadniony interes wynika z wyżej wymienionych celów gromadzenia danych.

Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika.

Konto Klienta

W ramach procesu zamawiania zostaniesz poproszony o utworzenie KONTA KLIENTA. Oprócz specyfikacji danych wymaganych do ZAMÓWIENIA wymagana jest definicja hasła. Możesz także założyć KONTO, niezależnie od złożenia ZAMÓWIENIA.

Utworzenie KONTA umożliwia korzystanie z danych już zapisanych w przypadku powtarzających się zamówień bez konieczności ich ponownego wprowadzania lub przeglądania historii zamówień. Możesz zmienić dane wprowadzone w panelu klienta.

Podstawą prawną jest Art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Założenie KONTA jest dobrowolne i nie jest wymagane do złożenia ZAMÓWIENIA w naszej USŁUGI. Dane przechowywane na KONCIE ODBIORNIKA USŁUG nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do realizacji zamówienia. Dane będą przechowywane, dopóki (I) nie poprosisz o usunięcie KONTA bez dalszego powodu, wysyłając wiadomość e-mail na adres contact@deinprivaterkoch.de (II), dezaktywujesz swoje KONTO za pośrednictwem panelu klienta lub (III), jeśli widzisz na podstawie okoliczności że nie jesteś już zainteresowany naszą usługą. Należy jednak pamiętać, że dane gromadzone podczas korzystania z naszych ofert nie są usuwane jednocześnie, ale zgodnie z opisem w sekcji III.3. – III.4. przetworzone zgodnie z opisem. Podstawą prawną tego dalszego przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b i c RODO.

ZAMÓWIENIE

W ramach procesu zamawiania poprosimy Cię o podanie następujących danych:

– imię i nazwisko,
– adres e-mail,
– adres na fakturze: ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto
– ewentualnie firma i jej adres,
– numer telefonu,
– w razie potrzeby inny adres dostawy,
– dane dotyczące płatności w zależności od wybranej metody płatności.

Używamy tych danych wyłącznie w celu wykonania umowy i niezbędnej komunikacji (np. Bardziej precyzyjnej koordynacji terminu dostawy) z tobą. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. b RODO. Przetwarzanie wymienionych danych jest konieczne do wypełnienia odpowiedniego stosunku umownego między tobą a nami. Jesteśmy również zobowiązani do przetworzenia twojego adresu e-mail w przypadku zamówienia za pośrednictwem naszej STRONY INTERNETOWEJ, ze względu na wymogi prawne niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), aby wysłać elektroniczne potwierdzenie zamówienia (art. 6 ust. 1 S. 1 lit. c RODO) ).

Dane będą przez nas przechowywane do momentu pełnego nawiązania stosunku umownego i do upływu ustawowego okresu gwarancji. Po tym okresie przechowujemy informacje o stosunku umownym wymagane przez prawo handlowe i podatkowe przez ustawowe okresy do 10 lat. W tym okresie dane będą przetwarzane ponownie tylko w przypadku przeglądu dokonanego przez organy podatkowe.

Pozostałe

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].

Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis “dein privater Koch”. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.